Επαγγελματικός Προσανατολισμός ΤΟΥ Ζαρίφη ΑπόστολοΥ – Γ’ Γυμνασίου

Η επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης είναι μία σύνθετη διαδικασία. Ζούμε σε μια κοινωνία με μεγάλη κινητικότητα και χρειάζεται να βρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορση σε πολλά επίπεδα προκειμένου να συμβαδίσουμε με τις απαιτήσεις της. Σήμερα γνωρίζουμε ότι ορισμένοι τομείς επαγγελμάτων (όπως τα οικονομικά, η νομική, η πληροφορική και η ιατρική) είναι στην πρώτη κατηγορία ζήτησης όμως δε μπορούμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς θα συμβαίνει μετά από μια δεκαετία όταν οι σημερινοί μαθητές θα βγουν στην αγορά εργασίας. H ανάπτυξη της τεχνολογίας, η εξέλιξη της επιστήμης και η τάση παγκοσμιοποίησης των επιχειρήσεων αυξάνουν τόσο τον αριθμό και την ποικιλία των επαγγελμάτων (στην Αμερική αριθμούνται γύρω στις 40.000 διαφορετικές ειδικότητες) όσο και τις απαιτήσεις του κάθε επαγγέλματος. H γνώση δύο τουλάχιστον ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικού υπολογιστή σε συνδυασμό με την κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος θεωρούνται σήμερα sine qua non στοιχεία μίας επιτυχημένης σταδιοδρομίας. Είναι θετικό ότι οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι βρίσκονται κοντά στις εξελίξεις της εποχής τους και ότι οι γονείς είναι πλέον πολύ ευαισθητοποιημένοι και δεν αφήνουν στην τύχη τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των παιδιών τους.

Το εκπαιδευτικό σύστημα ασκεί μία πρόωρη πίεση για επιλογή σπουδών. Στην ηλικία των 15 -16 χρόνων που θα πρέπει να πάρουν καθοριστική απόφαση για το μέλλον τους πολλά παιδιά δεν διαθέτουν ανάλογη ωριμότητα, γνώση του εαυτού τους και των δυνατοτήτων τους, γνώση των ευρύτερων κοινωνικών συνθηκών και της αγοράς εργασίας και συχνά δεν γνωρίζουν τα διάφορα επαγγέλματα και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους. Γίνεται έτσι φανερή η ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας και σχεδιασμού της σταδιοδρομίας. Οι γονείς ανησυχούν ιδιαίτερα για την πιθανότητα να επιλέξει το παιδί τους λάθος επάγγελμα. Δυστυχώς η επιλογή κατεύθυνσης που γίνεται στην B’ Λυκείου είναι σχετικά καθοριστική- για τις πρώτες σπουδές τουλάχιστον. Το γεγονός αυτό αυξάνει τη σημασία του έγκαιρου και προγραμματισμένου προσανατολισμού από τα χρόνια του Γυμνασίου και ιδιαίτερα στη Γ’ Γυμνασίου. Η τάση για “δια βίου εκπαίδευση” προσφέρει τη δυνατότητα να ξεκινήσει κανείς με σπουδές σε ένα αντικείμενο πιο γενικό και να προσδιορίσει το αντικείμενο εξειδίκευσής του αργότερα. Εκείνο που πρέπει να αποφευχθεί με κάθε τρόπο είναι να επενδύσει ο νέος (και μαζί με εκείνον και η οικογένειά του) χρόνο, χρήμα και ενέργεια για να σπουδάσει κάτι που θα αποδειχθεί τελικά ότι δεν του άρεσε ή δεν είχε ανταπόκριση στην αγορά εργασίας.

Όσον αφορά στους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου, τα κριτήρια επιλογής που διαθέτουν είναι ποικίλα και το ζήτημα της επιλογής ιδιαίτερα περίπλοκο. Εδώ υπεισέρχεται και το θέμα της ιδιαιτερότητας των κριτηρίων ανά άτομο (έχουμε δηλαδή κριτήρια οικονομικής φύσεως, οικογενειακής παράδοσης, προσωπικών ενδιαφερόντων και ικανοτήτων πληροφόρησης για επαγγέλματα κ.λ.π.). Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ανάγκη συστηματικής υποστήριξης κατά τη διαδικασία επιλογής. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι η τελική επιλογή είναι υπόθεση και ευθύνη ατομική και να ενθαρρύνουμε τους μαθητές να υιοθετήσουν μία ενεργή και υπεύθυνη στάση απέναντι στο ζήτημα. Είναι βασικό να θυμόμαστε ότι μαζί με το επάγγελμα επιλέγουμε και συγκεκριμένο τρόπο ζωής.

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός δεν εξαντλείται στην ώρα του μαθήματος. Ο ρόλος των γονέων είναι κι εδώ σημαντικός καθώς μπορούν να συζητούν επαγγελματικά θέματα με το παιδί τους δηλαδή να μοιράζονται εμπειρίες από τη δική τους δουλειά, να συζητούν για τα επαγγέλματα των ατόμων του περιβάλλοντός τους και να σχολιάζουν πληροφορίες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι γονείς θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τους μαθητές να απασχοληθούν για μερικές εβδομάδες το καλοκαίρι σε ένα ταιριαστό επαγγελματικό χώρο και γενικά να αναπτύξουν ενδιαφέροντα και να εμπλακούν σε ομάδες δραστηριοτήτων στο σχολείο ή σε εθελοντικές οργανώσεις. Η κινητικότητα των εφήβων και η συμμετοχή τους σε διακρατικά προγράμματα για τη νεολαία όπως είναι οι Ανταλλαγές Νέων και τα Σεμινάρια Κατάρτισης στο εξωτερικό ή με φιλοξενούμενους από το εξωτερικό εξοπλίζουν τους νέους με πολύτιμες διαπροσωπικές, ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δεξιότητες.

Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι ο κατάλληλος ειδικός για να υποστηρίξει όλα τα θέματα που αφορούν τη σταδιοδρομία του ατόμου. Ο ρόλος του αφορά στον καλύτερο δυνατό συνδυασμό των χαρακτηριστικών του ατόμου με τις συνθήκες του κοινωνικού περιβάλλοντος με στόχο την επιλογή του κατάλληλου επαγγέλματος. Ο συνδυασμός αυτός προϋποθέτει αυτογνωσία (στοιχεία προσωπικότητας, ικανότητες, ενδιαφέροντα, αξίες, δεξιότητες κ.λπ.), γνώση του περιβάλλοντος (εκπαιδευτικού και εργασιακού) και κατάλληλη συμβουλευτική υποστήριξη προκειμένου να καταλήξει ο μαθητής στη λήψη εκπαιδευτικής (και περαιτέρω επαγγελματικής) απόφασης.

Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού προετοιμάζει το άτομο να αναζητήσει εργασία.

Στις μέρες μας η αναζήτηση εργασίας είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί ειδικές γνώσεις των μεθόδων αναζήτησης και των τρόπων αποτελεσματικής παρουσίασης του εαυτού μας. Ο Σύμβουλος εκπαιδεύει τα άτομα στη σύνταξη του Βιογραφικού Σημειώματος και της Συνοδευτικής Επιστολής καθώς και στο χειρισμό τη Συνέντευξης είτε αυτή γίνεται για εισαγωγή σε πανεπιστήμιο, είτε για επιλογή προσωπικού.

Η αναζήτηση εργασίας είναι η πρώτη μας απαιτητική εργασία πλήρους ωραρίου.

Η αγορά εργασίας είναι τόσο απαιτητική σήμερα που η αποστολή ενός βιογραφικού σημειώματος δεν αρκεί για να μας εξασφαλίσει εργασία. Η εξεύρεση επαγγέλματος απαιτεί μία σειρά από δεξιότητες- κλειδιά οι οποίες είναι ακριβώς εκείνες που αξιολογούνται κατά την επιλογή προσωπικού. Απαιτεί συνέπεια, ακρίβεια, μεθοδικότητα, μελέτη και διαπροσωπικές ικανότητες.

Επιπλέον, ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού υποστηρίζει άτομα που ήδη εργάζονται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην εργασία τους και τα άτομα που έχουν χάσει τη δουλειά τους να προσανατολισθούν ξανά προκειμένου να βρουν καινούρια δουλειά. Ο Σύμβουλος ενημερώνει για ευκαιρίες εκπαίδευσης και δια βίου κατάρτισης ώστε να μπορεί το άτομο να έχει πάντοτε τα προσόντα που ζητούνται από την αγορά εργασίας και να εξασφαλίσει τη θέση που ήδη κατέχει ή να βρει μία καινούρια.

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *