Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Διδασκαλία Ιταλικής/Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας»

Επιστημονική υπεύθυνος: Domenica Minniti-Γκώνια, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους, κατόχους πτυχίου και γνώστες της Ιταλικής ή της Αγγλικής, εξειδικευμένους επιστήμονες στη Διδασκαλία και Διδακτική της Ξένης Γλώσσας, εκπαιδευτικούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, μεταφραστές, κ.ά. που διαθέτουν επαρκή γνώση των παραπάνω γλωσσών και οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν ή και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στη διδασκαλία της Ιταλικής ή της Αγγλικής.

Προαπαιτούμενα προγράμματος:

  • Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ, πρόσβαση στο διαδίκτυο, κατοχή προσωπικού e-mail
  • Γνώση Αγγλικής γλώσσας επίπεδο Β2/ Γνώση Ιταλικής γλώσσας επίπεδο Β1
  • Βασικές έννοιες ανθρωπιστικών επιστημών

Μέθοδος εκπαίδευσης: Εξ αποστάσεως διδασκαλία

Η παρακολούθηση διεξάγεται μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία». Ο εκπαιδευόμενος εισέρχεται με προσωπικό κωδικό στην εκπαιδευτική πλατφόρμα που εξελίσσεται το πρόγραμμα. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται εβδομαδιαία και σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων. Ο εκπαιδευόμενος μελετά το υλικό σε ηλεκτρονική μορφή και υποβάλλει τεστ αξιολόγησης. Ο συμμετέχοντας έχει εκπαιδευτική υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Ο αρμόδιος εκπαιδευτής καθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο, του παρέχει πρόσθετη βιβλιογραφία και τον ενισχύει κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Γλώσσα υλοποίησης: Οι διδακτικές ενότητες Ι μέχρι το III, διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι διδακτικές ενότητες IVα και IV β διεξάγονται στην αντίστοιχη γλώσσα επιλογής του Εκπαιδευόμενου: την Ιταλική ή την Αγγλική.

Διάρκεια: 7 μήνες

Συνολικός χρόνος ενασχόλησης: 320 ώρες

Τύπος Πιστοποιητικού: Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης (Το χορηγούμενο Πιστοποιητικό θα φέρει τους εξής τίτλους ανάλογα με την επιλογή γλώσσας: * Διδασκαλία της Ιταλικής ως Ξένης Γλώσσας ή Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας).

Το Πρόγραμμα χορηγεί 2 μόρια και 18 ECVET

Πρόωρη εγγραφή/Early entry: Μέχρι 5 Οκτωβρίου 2021

Υποβολή Αιτήσεων μέχρι 25 Οκτωβρίου

Έναρξη προγράμματος: 1η Νοεμβρίου 2021

Δίδακτρα: Καταβάλλονται σε 3 ισόποσες δόσεις (α´ δόση πριν την έναρξη του προγράμματος και οι υπόλοιπες κατά την διάρκειά του).

Συντελεστές: Διακεκριμένοι Καθηγητές και Ερευνητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πληροφορίες: translinguistics-cce@uoa.gr

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ Ι Προπαιδευτικές ενότητες, 1

Καινοτομία και διδασκαλία ξένων γλωσσών. Διδακτική της ξένης γλώσσας

Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού

Ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα της εκπαίδευσης και των γλωσσών

ΜΑΘΗΜΑ ΙΙ Προπαιδευτικές ενότητες, 2

Ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις. Διδακτική του ενεργού υποκειμένου και ξένη γλώσσα

Κατάκτηση της 2ης/Ξ.Γ. και γλωσσική ανάπτυξη παιδιών: Στοιχεία Ψυχογλωσσολογίας

Ταξινομία διδακτικών στόχων, ΞΓ και Νέες Τεχνολογίες / ΤΠΕ

ΜΑΘΗΜΑ ΙΙI Διαγλωσσικές ενότητες

ΞΓ και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Γλωσσική κειμενική διδασκαλία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον μάθησης

Διδακτική της ΞΓ και Μετάφραση

ΜΑΘΗΜΑ IV α Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Ιταλική ως ΞΓ

Ανάπτυξη δεξιοτήτων

Ανάπτυξη φωνητικής-φωνολογικής δεξιότητας

Ανάπτυξη μορφοσυντακτικής δεξιότητας

Ανάπτυξη λεξιλογικής/σημασιολογικής δεξιότητας

Η Ιταλική ως ΞΓ στην ελληνική ΔΕ (Προαιρετική ΔΕ, μόνο για την ιταλική κατεύθυνση)

ΜΑΘΗΜΑ IV β – Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Αγγλική ως ΞΓ

Ανάπτυξη δεξιοτήτων

Ανάπτυξη φωνητικής-φωνολογικής δεξιότητας

Ανάπτυξη μορφοσυντακτικής δεξιότητας

Ανάπτυξη λεξικολογικής/σημασ. δεξιότητας

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *