Σχέδιο για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και εκφοβισμού

Σχέδιο πέντε επιπέδων για την για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και   του εκφοβισμού , επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας , το οποίο μετά την οριστικοποίησή του η υπουργός Παιδείας  Ν. Κεραμέως θα προβεί σε ανακοινώσεις.

Το Σχέδιο προβλέπει τα εξής:

1ο μέτρο : Υπεύθυνος Σχολικής Μονάδας

Το υπουργείο Παιδείας  προτίθεται  να ζητήσει:

Α. Από τους Διευθυντές των  Δημοτικών Σχολέιων να   ορίσουν  υπεύθυνο  για τη σχολική βία και τον εκφοβισμό.

Β. Από τους    Διευθυντές Γυμνσίων και Λυκείων  να ορίσουν    τον  Σύμβουλο Σχολικής Ζωής ως υπεύθυνο  για τη σχολική βία και τον εκφοβισμό.

2ο μέτρο: “Ομάδες  κρούσης”

Σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  να συγκροτηθεί  «ομάδα  κρούσης» αποτελούμενη από

  • Τον Διευθυντής   Εκπαίδευσης   
  • Σύμβουλο Εκπάιδευσης 
  • Ψυχολόγο, και,
  • Κοινωνικό   Λειτουργό

Η «ομάδα κρούσης» θα κινητοποιείται   όταν απαιτείται συγκεκριμένη παρέμβαση , ενώ θα συνεργάζεται  με φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα αντιμετώπισης βίας.

Στόχος της συγκεκριμένης ομάδας ανά Διεύθυνση είναι να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να συνδράμει στους υπεύθυνους κάθε σχολικής μονάδας είτε σε επίπεδο επιμόρφωσης είτε σε επίπεδο παρέμβασης, πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.

Όλα τα θέματα    σχολικής βίας και εκφοβισμού  θα επιλαμβάνονται ο εκπαιδευτικός υπεύθυνος  για τη σχολική βία στην Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  και ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής στη Δευτεροβάθμα Εκπαίδευση.

3ο μέτρο: Επιμορφωτικά Προγράμματα

Για τη λειτουργία του συνολικού δικτύου δράσεων κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού προγραμματίζεται επιμόρφωση από το ΙΕΠ με τη συμμετοχή Πανεπιστημιακών Φορέων.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν οι  «ομάδες κρούσης»

Στη συνέχεια, οι επιμορφούμενοι θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές, οργανώνοντας ανάλογες επιμορφωτικές συναντήσεις σε τοπικό επίπεδο, συμβάλλοντας στη διάχυση της πληροφορίας, των καλών πρακτικών και της εν γένει λειτουργίας του Δικτύου.

Ταυτόχρονα, θα λειτουργήσει ιστοσελίδα στο ΥΠΑΙΘ, όπου θα υπάρχει αναρτημένο το υλικό της επιμόρφωσης, καθώς και επιπλέον υλικό που θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες, γονείς και κηδεμόνες.

4ο μέτρο: Πλατφόρμα καταγραφής περιστατικών

Επίσης, θα δημιουργηθεί πλατφόρμα καταγραφής περιστατικών, στην οποία επώνυμα ή ανώνυμα θα μπορούν να κατατίθενται περιστατικά βίας και εκφοβισμού από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

5ο μέτρο Οδηγός για εκπαιδευτικούς

Παράλληλα με τη λειτουργία του Δικτύου και τη διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων, προβλέπεται για τους/τις εκπαιδευτικούς διάθεση οδηγού με εκπαιδευτικό υλικό, σχετικά με την πρόληψη, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση  περιστατικών βίας.

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *