Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου και άλλων Αθλητικών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2021-2022

Την έναρξη των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου και άλλων σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2021-2022, προβλέπει εγκύκλιος της υφ. Παιδείας Ζ. Μακρή.

Με την εγκύκλιο καλούνται τα μέλη των Οργανωτικών Επιτροπών Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως προβούν, κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, στη διοργάνωση και διεξαγωγή των ανωτέρω σχολικών αγώνων και αθλητικών δραστηριοτήτων.

Δυνάμει της υπό στοιχεία της 190677/Δ5/10.11.2016 (Β ́3754/21.11.2016) υπουργικής απόφασης «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα αθλήματα που δύνανται να συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες Λυκείου είναι

(α) τα ομαδικά́: καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση, ποδόσφαιρο και

(β) τα ατομικά́: κλασικός αθλητισμός και άλλα ολυμπιακά́ αθλήματα τα οποία διεξάγονται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 7.8.2 της ανωτέρω απόφασης.

Δεδομένων των ιδιαιτέρων υφισταμένων συνθήκων, λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19, καθώς και των περιορισμένων χρονικών ορίων, η υφ.  Παιδείας επισημαίνει τα ακόλουθα:

Α. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διοργάνωση και διεξαγωγή των Πανελλήνιων Αγώνων Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας-Κύπρου, καθώς και άλλων αθλητικών προγραμμάτων, δράσεων, ενδοσχολικών αγώνων και αγώνων αθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ, τηρούν αυστηρά́ και με σχολαστικότητα τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. και των συναρμοδίων Υπουργείων, τις εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ., τα ισχύοντα κάθε φορά́ Υγειονομικά́ Πρωτοκόλλα του Εθνικού́ Οργανισμού́ Δημοσίας Υγειάς (Ε.Ο.Δ.Υ.), τις σχετικές οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού́ και σε κάθε περίπτωση τα αγωνιστικά́ και προπονητικά́ πρωτοκόλλα των αθλημάτων.

B. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμέτοχης μαθητών/μαθητριών σε αγώνα μιας σχολικής ομάδας, λόγω νόσησης από́ κορωνοϊό, οι νοσούντες αντικαθίστανται από́ μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι/ες επιλέγονται από́ την αρχική́ λίστα συμμέτοχης που έχει κατατεθεί́ από́ τη σχολική́ μονάδα στην οικεία Οργανωτική́ Επιτροπή́ Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και ο αγώνας δεν αναβάλλεται. Δεδομένων των ανωτέρω, ακύρωση του αγώνα επέρχεται όταν δεν εξασφαλίζεται με την έναρξη του αγώνα ο αναγκαίος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών, σύμφωνα με τους κανονισμούς κάθε αθλήματος και το αποτέλεσμα κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

 

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *