Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Διδασκαλία Ιταλικής/Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας»

Επιστημονική υπεύθυνος: Domenica Minniti-Γκώνια, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους, κατόχους πτυχίου και γνώστες της Ιταλικής ή της Αγγλικής, εξειδικευμένους επιστήμονες στη Διδασκαλία και Διδακτική της Ξένης Γλώσσας, εκπαιδευτικούς του δημοσίου και του ιδιωτικού

Read more

Υπάρχει ηλικία για τα Αγγλικά

Τα Αγγλικά, όντας παγκόσμια γλώσσα, και δεδομένου ότι χρησιμοποιείται εκτενώς σαν επίσημη γλώσσα διεθνών πολιτικοοικονομικών οργανισμών, (ακόμη κι όταν τα Αγγλικά δεν είναι η επίσημη γλώσσα των κρατών-μελών των οργανισμών αυτών), αποτελούν την δημοφιλέστερη ξένη γλώσσα που διδάσκεται

Read more

Οι… γλώσσες κάνουν καλό στον εγκέφαλο!

Οι άνθρωποι που μιλάνε δύο -ή περισσότερες- γλώσσες σε προχωρημένη ηλικία, εμφανίζουν μειωμένη έκπτωση των νοητικών λειτουργιών τους, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα. Η μελέτη δείχνει ότι το ευεργετικό αποτέλεσμα της δεύτερης ή

Read more

Ξένες Γλώσσες & ενήλικες

Οι εποχές έχουν αλλάξει. O αυξημένος ανταγωνισμός και οι υψηλές απαιτήσεις στην αγορά εργασίας, καθιστούν την εκμάθηση ξένων γλωσσών αναγκαία συνθήκη στην προσπάθεια να επιτύχει κανείς επαγγελματικά και να επικοινωνήσει αποτελεσματικά.  Όλο και περισσότεροι ενήλικες

Read more

Ξένη Γλώσσα, ο δρόμος προς την επιτυχία!

Συνηθίζουμε να θεωρούμε ότι κάποιος γνωρίζει καλά μία ξένη γλώσσα όταν έχει αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Για κάποιους είναι πιο σημαντικό, να μπορεί τόσο να παράγει, όσο και να κατανοεί τη ξένη γλώσσα στη γραπτή

Read more